Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní cíle předškolního vzdělávání

 

Cílem naší práce je, aby dítě na konci předškolního období bylo psychicky, fyzicky i sociálně samostatné.

1/ Dítě a jeho tělo
Zlepšování tělesné zdatnosti a zdokonalování pohybových dovedností
(důraz na dostatek pohybových činností v MŠ i venku).
Rozvoj estetického vnímání a zájem o hudbu,zpěv,výtvarné činnosti
(vzhled a úprava prostředí).

 2/ Dítě a jeho psychika
Obohacovat slovní zásobu,zdokonalovat vyjadřovací schopnosti ,
vadnou výslovnost.
Zvyšovat samostatnost a pečlivost při plnění zadaných úkolů.
 
3/ Dítě a ten druhý
Přiměřeně uplatňovat své individuální potřeby s ohledem na druhé.
Rozvíjet vědomí práva na ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými lidmi.
Dodržovat domluvená pravidla chování a jednání.
Rozvíjet dětská přátelství.
 
4/ Dítě a společnost
Důraz na prosociální chování.
Učit děti kooperaci,spolupráce.
Rozvíjet schopnosti a samostatnost při oblékání,osobní hygieně,stolování a
udržování pořádku.
 
5/ Dítě a svět
Vytvářet kladný vztah k práci.
Vést k ochraně přírody,všímat si pozitivních i negativních rozdílů
/sounáležitost s přírodou/,poznávat rozdíl mezi živou a neživou přírodou.

 

pokračování