Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

06.jpg

Charakteristika a záměry bloku
Kvetoucí příroda, svátky jara.
Příprava oslavy k svátku maminek – hud.poh.hry,písničky,básně,..
Svátek dětí-zaměření na hry a soutěže.obr-06.jpg
Shrnutí -co jsme se naučili-získané dovednosti a znalosti.
Těšení se na léto a prázdniny.

Záměry a cíle
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
Vytvářet povědomí o sounáležitosti se světem,přírodou,lidmi a planetou Zemí.

Přibližná délka realizace
Jeden měsíc/červen/,možné pokračovat i o prázdninovém provozu/červenec/.

Dílčí vzdělávací cíle
 
1/Dítě a jeho tělo
Zdokonalování pohybových dovedností,zacházení s výtvarnými pomůckami,hračkami,nástroji.
Osvojování poznatků a dovedností důležitých při podpoře zdraví,prevencí úrazů.

2/Dítě a jeho psychika
Podporovat a rozvíjet zájem o osvojování nových poznatků a tyto využívat při svých činnostech.
Rozvíjet schopnosti záměrně řídit své chování, umět se vyrovnat se svým neúspěchem,vyjadřovat své pocity slovně výtvarně,hudeb.pohybovou improvizací.

3/Dítě a ten druhý
Rozvíjet  schopnost tolerance,spolupráce,respektování druhého
Chápat,že odlišnosti lidí jsou přirozené,všichni mají svou hodnotu.

4/Dítě a společnost
Osvojování základních poznatků o prostředí  v němž dítě žije.
Rozvíjet aktivní postoj ke světu,životu a tyto postoje vyjadřovat.
 
5/Dítě a svět
Chápat,že změny způsobené činností lidí mohou prostředí chránit ale také poškozovat.
Uvědomovat si sounáležitosti se světem a planetou Zemí.

 

zpět