Jdi na obsah Jdi na menu
 


04.jpg


Charakteristika a záměry bloku

Zimní hry a sporty,péče o zvířata v lese.
Pozorování změn počasí, obohacování slovní zásoby.
Karneval-význam této tradice,
oblíbené pohádky,řemesla-uvědomění si významu každé lidské práce,..
Využití pohybových a hud.poh. her a her s námětem povolání.

Záměry a cíle
Přizpůsobovat se změnám v přírodě – charakteristika ročního období,ochrana přírody,bezpečnost při zimních radovánkách,péče o zdraví,..
Poznávání a rozlišování různých spol.rolí,profesí,činností,tradic,..
obr-04.jpg
Přibližná délka realizace
Zimní období-přibližně dva  měsíce /leden,únor/

Dílčí vzdělávací cíle

1/Dítě a jeho tělo
Rozvoj obratnosti a pohybové zdatnosti ,rozvoj poznatků a dovednosti k podpoře zdraví i při sebeobsluze.
Umět zacházet s grafickým a výtvar.materiálem.
Pohybové a manipulační činnosti seznamující s činností lidí.
Hudební a pohybové činnosti/Masopust/

2/Dítě a jeho psychika
Rozvíjení tvořivého myšlení,posilování zvídavosti a radosti z objevování.
Rozvíjení souvislého mluvního projevu.
Sluchové a rytmické hry,slovní hádanky,hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků,gest,…

3/Dítě a ten druhý
Rozvoj spolupráce ve dvojicích i ve skupině.
Rozvoj her-dramatických,hudeb.poh. a společenských.

4/Dítě a společnost
Dodržovat pravidla her a jiných činností,domluvit se na společném řešení.
Výtvarně vyjadřovat zimní radovánky a zimní přírodu.
Vytvářet povědomí o tradici masopustu.

5/Dítě a svět
Přizpůsobovat se zimnímu období /oblékání,hry,činnosti,péče  lesní zvířata,../
Seznamování se životem v obci-orientace /významné budovy a objekty/

zpět