Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

02.jpg

Charakteristika a záměry bloku
Změna ročního období na zahradě,v lese,na poli.   
Vnímání změn v přírodě-všemi smysly,posilování úcty k přírodě,využívání vlastních zkušeností pobytu venku.
Život v přírodě ,počasí ,plody podzimu,ochrana zdraví.
Inspirace dětí k tomu,aby uměly využít přírodniny k tvořivým činnostem-využití plodů podzimu.
   
Záměry a cíle
Osvojování jednoduchých poznatků o přírodě, o těle a zdraví.
Vytváření povědomí o přírodě, o její rozmanitosti,vývoji a proměnách – změny ročního období.
obr-02.jpg
Přibližná délka realizace
Podzimní měsíce /říjen,listopad/

Dílčí vzdělávací cíle:

 


1/Dítě a jeho tělo
Osvojování poznatků o těle a zdraví – rozvoj pohybových schopností.
Rozvíjení a užívání smyslového vnímání, zdokonalování pohybových činností ,dbát na své zdraví.

2/Dítě a jeho psychika
Rozvoj vzájemné komunikace /pocity,dojmy,prožitky,vnímání druhého/
Podněcovat dětskou zvídavost,zájem a radost z objevování.
Rozvoj mluvního projevu,správné výslovnosti,paměti a pozornosti.
Získávat schopnost sebehodnocení.
Posilovat přirozené poznávací city – zvídavost,radost,zájem,…

3/Dítě a ten druhý
Rozvíjení spolupráce ve dvojicích,ve skupině.
Rozvíjet spolupráci s ostatními,schopnost uzavírat kompromisy,znát svou hodnotu.

4/Dítě a společnost
Spoluvytváření a spolupodílení se na vytváření estetického prostředí MŠ a radostné pohody.
Učit se respektovat základní hodnoty uznávané ve společenství ostatních.

5/Dítě a svět
Osvojování jednoduchých poznatků o přírodě.
Přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí.

 

zpět