Jdi na obsah Jdi na menu
 


01.jpg


Charakteristika a záměry bloku
Seznamování s kamarády,prostředím MŠ,adaptace,komunikace,   
spolupráce,pravidla života ve skupině.   

Záměry a cíle
Sjednocení dětského kolektivu po prázdninách,usnadnit dětem vstup do MŠ,získat pocit pohody a sounáležitosti ve skupině.
Zvykat si na nový životní rytmus,vytváření společných pravidel soužití.

Přibližná délka realizaceobr-01.jpg
Začátek školního roku -jeden měsíc/září/

Dílčí vzdělávací cíle:
 
1/Dítě a jeho tělo
Vést k uvědomění si vlastního těla

2/Dítě a jeho psychika
Rozvoj schopností vnímání,naslouchání,porozumění
Rozvíjení smyslového vnímání,pozornosti,představivosti a fantazie.
Získání relativní citové samostatnosti.
 
3/Dítě a ten druhý
Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.

4/Dítě a společnost
Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních,spolupracovat,spolupodílet se.
Přináležet – ke třídě,k rodině,k ostatním dětem.

5/Dítě a svět
Seznamování s prostředím a vytváření pozitivního vztahu k dětem.

zpět